Stadshavens Rotterdam. Grootschalig plangebied

Stadshavens Rotterdam is de naam van het meest prestigieuze project, dat zich de komende decennia in de Rotterdamse agglomeratie moet gaan voltrekken. Door het wegtrekken van bedrijvigheid uit de oude havens nabij het stadscentrum naar o.a. de nieuwe Maasvlakte, komt er een enorm gebied vrij voor herontwikkeling. Om dit te organiseren is het projectbureau Stadshavens Rotterdam opgericht. Wij bedachten de naam 1600 ha. Om te benadrukken dat we hier te maken hebben met het grootste plangebied van Nederland. Naast de ontwikkeling van een serie brochures, verzorgden wij ook de vormgeving van de website.