Solidaridad Europe kantoorinrichting

Onlangs hebben wij de kantoorrenovatie van Solidaridad Europe in Utrecht voltooid. Als basis diende de kantoorinrichting van Solidaridad Network, die wij in 2017 realiseerden. Voor het ontwerp werkten wij wederom samen met Christiaan Oppewal. Solidaridad had de wens om een open, industriële ruimte te vullen met flexibele werkplekken en afzonderlijke kamers voor overleg en concentratie. We hebben daarbij gezocht naar zoveel mogelijk duurzame en ecologische oplossingen door een creatief (her)gebruik van grondstoffen en materialen. De kamers en vergaderruimten in de witte ruimte kregen diverse kleuren, als verwijzing naar de grondstoffen (cacao, koffie, soja, suikerriet, thee) waarmee Solidaridad zich onder andere bezig houdt.

Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor internationale samenwerking met als belangrijkste doel de bestrijding van armoede en verbetering van werkomstandigheden in Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad is in Nederland bekend als organisatie achter bijvoorbeeld Fair Trade, Max-Havelaarkoffie, Oké-bananen en Kuvichi-jeans.