Erasmus 2001. Initiatieven voor een respectvolle dialoog

Geïnspireerd op het gedachtegoed van Erasmus wil het Project Erasmus 2001 initiatieven ontplooien ter bevordering van een respectvolle dialoog tussen culturen en subculturen. Als start werden twaalf heel verschillende projecten op diverse terreinen gekozen. Aan ons de vraag om er een lijn in te brengen. We gingen de straat op en fotografeerden de handen van voorbijgangers. Zo ontstond al direct een beeld van onze multiculturele samenleving. En handen zijn natuurlijk ook een metafoor voor verbindingen leggen. Twaalf kleine brochures kregen zo ieder een eigen rechterhand op de voorkant en een andere linkerhand op de achterkant. Tezamen in een doos vormde het een mooi geheel.