Actieplan Cultuurbereik

Deze brochure, die wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben vormgegeven, behelst de rapportage van de gezamenlijke inspanning van gemeenten, provincies en rijk om het publieksbereik van kunst en cultuur in Nederland te vergroten. Als thema bedachten wij: eerst zaaien dan oogsten. De macro-opnamen van de verschillende zaden zijn zodanig dat het eerder op afbeeldingen van ruimteschepen lijken dan op het begin van bloem of plant. Het vervreemdend effect hiervan wordt nog eens versterkt doordat de brochure in plaats van full color, gedrukt is in drie steunkleuren.