Academia. Forum voor de academische gemeenschap

Academia was een uitgave van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Het doel van dit tweemaandelijkse tijdschrift was de academische wereld te informeren over actuele onderwerpen op politiek, maatschappelijk en sociaal gebied. Naast de vormgeving maakten we ook alle illustraties, totdat het blad in 2003 werd opgeheven.